DOM ÖVER DÖD MAN

Sundsvall börjar allt mer likna en håla i Sibirien. Det är snöhögar överallt, glest med folk och, det bästa av allt, de spelar inte hysteriska julsånger när Maria hjälper mig med de sista inköpen inför jul. På Filmstaden går Jan Troells ”Dom över död man” om tidningsmannen Torgny Segerstedt. När alla andra hukade och fjäskade … Fortsätt läsa DOM ÖVER DÖD MAN