Föreläsningar

Föreläsning

Täppas är en udda men uppskattad föreläsare som undviker ord som nätverk, cluster och upplevelseindustri men det är just det; att få syn på livet bortom alla trendord. Täppas föreläsningar passar i vitt skilda sammanhang eftersom ämnet är gemensamt för oss alla och i livets alla skeden. Med mycket humor ställer Täppas utifrån egen erfarenhet grundläggande frågor om livets mening, frihet och ansvar, individualism och rädsla och vikten av att leka med kottar.

“Frihet är inte att komma billigt undan – Det är att stå upp för sitt eget liv och ta ansvar utifrån de förutsättningar man har.”

Under maj 2012 har Täppas varit en av föreläsarna under Motivationsdagen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Klicka här för att läsa kommentarer.

Läs även Täppas krönika om att vara föreläsare.

Täppas kan bokas via
tappas@tappas.se